Política de Privacitat

L'Entitat

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica, la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de l'aplicació informàtica de l'Agència de Col·locació autoritzada amb número 9900000223 per a contactar amb Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.

 1. Identificació del responsable del fitxer
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès., proveïda de CIF G17119959, informa l'usuari i client, de la seva aplicació informàtica d'Agència de Col·locació, de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals de la qual és responsable, i que compleix amb el REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari li comunica a fi de gestionar la seva sol·licitud. Aquest fitxer denominat {NombreFichero}, a més, es va inscriure degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb l'anterior Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 2. Actualització de les polítiques
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per a adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de. Qualsevol modificació d'aquesta política no obstant l'anterior, serà publicada i advertida en l'aplicació informàtica de Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i en la política mateixa. Per tot l'anterior, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.
 3. Finalitat del fitxer
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès sol·licita en la seva aplicació informàtica, dades per a la gestió de l'Agència de Col·locació, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès a través de la seva aplicació informàtica únicament pot entendre's que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei d'aquesta Agència de Col·locació, per a posar-se en contacte amb Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit per a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa l'usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: intemediación laboral en la cerca d'ocupació i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional.
 4. Consentiment
  S'informa que quan l'usuari no mantingui relacions contractuals amb Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació a Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

  Als mateixos efectes, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès informa que, si l'usuari, envia un correu electrònic o comunica a Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l'empresa-, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, amb les finalitats establertes anteriorment.
 5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l'article 11.2.c. de la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant LOPD) hagi de realitzar per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o Agències de Col·locació Autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord amb la Legislació vigent en cada matèria i a cada moment.

  Igualment Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi el RGPD, informant-lo de manera expressa, precís i inequívoc dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan el RGPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

  No obstant això, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès informa l'usuari que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta pel RGPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari a través de l'aplicació informàtica.
 6. Qualitat de les dades
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès adverteix a l'usuari, que excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l'usuari serà l'únic responsable enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que causi a tercers o a Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta en l'article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.
 7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades per Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès
  Informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets de Transparència, Informació, Accés, Rectificació, Supressió o Dret a l'Oblit iniciant sessió amb el seu compte i gestionant el seu perfil des d'aquesta aplicació, o dirigir-se per escrit a {Domicili} {Localitat}{Província} o remetent correu electrònic a borsadetreball@uier.org.
 8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès
  Inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 del RGPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.
 9. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals
  Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès informa l'usuari que, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.